Zagadnienia prawne

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy serwis internetowy jest chroniony prawami autorskimi. Żadna część serwisu i stron partnerskich, tekstów oraz zdjęć nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej, pisemnej zgody ze strony DOLECKI Sp. z o.o. Reprodukcja niniejszego serwisu lub jakiejkolwiek jego części bez wymaganej zgody będzie pociągać za sobą skutki prawne.

Znaki handlowe oraz logotypy prezentowane w domenie www.dolecki.eu

są chronione prawem handlowym. Ich użycie bez odpowiedniej zgody pociągnie za sobą skutki prawne.

Znaki handlowe, towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji; zostały użyte jedynie w celach informacyjnych

Podane parametry techniczne maszyn i urządzeń mogą się różnić w zależności od końcowego wykonania oraz warunków eksploatacji maszyny. Zastrzegamy sobie prawo zmian parametrów technicznych prezentowanych maszyn.

Wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań technicznych stosowanych w oferowanych maszynach, ich kopiowanie, rozpowszechnianie, stosowanie bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, przemysłowych, patentowych oraz podlega karze.

Niniejszy serwis nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa.

© Copyright 2011-2019 DOLECKI Sp. z o.o.

Kontakt

Dane rejestrowe spółki

DOLECKI Sp. z o.o.
41-800 Zabrze
ul. Asnyka 13

NIP 6482807499
REGON 520735408
KRS 0000944710
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 2.000.000 PLN


Siedziba i produkcja

ul. Asnyka 13
41-800 Zabrze

Godziny otwarcia

Pracujemy od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Zapraszamy!

Dane kontaktowe

Telefon: +48 32 230 48 15
Fax: +48 32 230 48 16
Telefon kom.: +48 508 84 84 04
E-mail:
Skype: firma.dolecki
Administratorem danych osobowych jest firma DOLECKI Sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Asnyka 13, NIP 6482807499, REGON 520735408, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 2.000.000 PLN. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z Polityką prywatności.